"Be the change you want to see.." רשמים מתערכות "בט" בלונדון

רשומה רגילה

חזרתי הבוקר מביקור של שלושה ימים בלונדון – יומיים מתוכם ביליתי בתערוכת Bett Show 2015.

תערוכת Bett הינה  אירוע שנתי הנמשך ארבע ימים בלונדון ונחשב לאירוע טכנולוגית למידה המוביל בעולם .

קהל המבקרים הנוהר לשם כולל את כל אלו שלהם יש עניין או שייכות לנושא החינוך: מנהלים, מורים , קבוצות תלמידים, מרצים, מומחים, יועצים, מנכ"לי חברות ואנשי שיווק.

2015-01-22 14.28.41

אז מה היה בתערוכה השנה?

אולם התערוכה עצום בגודלו והכיל כמות אדירה של מיצגים, יותר מדי בשביל להתייחס ברמה פרטנית – כך שאני אנסה להעביר לכם את התחושה שאני קיבלתי ומה מעסיק את עולם החינוך בתחום טכנולוגיות הלמידה.

אני יכולה לציין כמה נושאים שבלטו:

1. רובוטיקה וכלים ללימוד coding (תכנות) בבית הספר היסודי

להמשיך לקרוא